Contact:
Tools For Living v. Birthe Hansen

Bedre psykisk arbejdsmiljø

 

Jeg tilbyder sparring og rådgivning af ledelse, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter om forbedring af det psykiske arbejdsmiljø.

Jeg kan, med udgangspunkt i de særlige forhold der gør sig gældende på Jeres arbejdsplads, hjælpe Jer til at fastlægge en proces, der nedsætter risikoen for sygefravær på grund af f.eks. høje følelsesmæssige krav, travlhed, for få resurser til for meget arbejde eller generelt dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Som proceskonsulent kan jeg facilitere processen for Jer.

Det er vigtigt, at være opmærksom på, at afgørende ændringer tager tid, og der skal være en meget høj grad af ejerskab til processen hvis den skal virke. Alle parter skal føle sig medansvarlige for en forandring, og det skal være en forandring, der er konkret, mærkbar og også gerne målbar. Temadage og indsatser, der ikke fører til noget, er gift for arbejdsmiljøet.

Egen omsorg, resiliens og robusthed.

Jeg kan endvidere bistå med at introducere begrebet egenomsorg (selfcompassion) i praksis for både ledere og medarbejdere. Kun få arbejdspladser inddrager egenomsorg, som en del af den forebyggende indsats. Det indgår ikke i uddannelser, og størstedelen af trio-samarbejdet har selvsagt primært fokus på de organisatoriske forhold, og ikke meget på de individuelle.

Jeg vil gerne invitere til, at vi får taget hul på samtalen om, hvordan man passer på sig selv og hvad der skal til for ikke at brænde ud på trods af vanskelige vilkår. Hvordan kan vi skabe mulighed for reel større robusthed,- individuelt og organisatorisk.

Begreberne robusthed og resiliens er blevet brugt som egenskaber, man annoncerer efter i jobannoncer. Men robusthed og resiliens skal opbygges, vedligeholdes og styrkes på en arbejdsplads, fælles og individuelt.

Er der andre indsatsområder, f.eks. forebyggelse af konflikter, forebyggelse af vold, forbedring af samarbejde kan jeg indgå i processen med undervisning og afholdelse af f.eks. temadage om specifikke emner.

Du er altid velkommen til at ringe til mig på +4526147313 for en uforpligtende samtale eller møde.