Vil du og dine kolleger arbejde med resiliens og forebyggelse af stress?

Hvad skal der til for at arbejde i hverdagens pres og bevare din arbejdsglæde?

Hvordan kan du og din arbejdsplads skabe mulighed for både at være engageret og gøre en forskel for andre, uden at overforbruge de mentale, emotionelle og fysiske resurser?

Min tilgang til dette arbejde er en systemisk og organisatorisk forståelse, der bygger på mange års arbejde i fagbevægelsen, besøg på arbejdspladser og undervisning af tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter.

Den bygger også på tusinder af samtaler med kloge, engagerede medarbejdere, der alle havde ramt muren. De medarbejdere kom både fra arbejdspladser med godt arbejdsmiljø og fra arbejde med dårlige forhold.

Som den norske psykolog Per Isdal siger det: “Muren støjer før man rammer den.” Så hvordan integreres metoder til at nå at mærke efter, lade op, og passe på sig selv i et travlt liv?

Work-life balance er ikke tilstrækkeligt og heller ikke nogen særlig brugbar tilgang som arbejdsmarkedet ser ud i dag.

Begreberne robusthed og resiliens er blevet brugt som egenskaber, man annoncerer efter i jobannoncer. Men robusthed og resiliens skal opbygges, vedligeholdes og styrkes på en arbejdsplads, fælles og individuelt. Alle indsatser skal hænge sammen med den organisatoriske indsats for et generelt bedre arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Det er ikke kun den nye  medarbejder, der skal være robust og resillient,- det er ledelsen, der har forpligtelsen til at forebygge udbrændthed, mental træthed og samvittigheds-stress.

Der er mange metoder, øvelser, vaner der kan hjælpe til at mærke efter, lade op, blive bedre til at sige nej (eller ja) på de rigtige tidspunkter og gøre møder, samarbejde og kommunikationen bedre. Men der er ingen “one size fits all”.

Det er lige her ordet individuelt skal kastes på bordet. Der skal ske en individuel planlægning og implementering af øvelser og vaner for egen omsorg, der matcher den enkeltes liv, temperament og værdier. Vi har alle forskellige triggere og blinde pletter, og nye vaner skal være med til at beskytte os mod uhensigtsmæssige konsekvenser. De individuelle planer og strategier skal bakkes op af kolleger og ledelse og have en plads organisatorisk.

Egenomsorg har indtil nu primært været at finde i det danske arbejdsmiljø-arbejde som pauserne med elastikker, hvor vi strækker kroppen, hæve-sænke-skriveborde og massage og fysioterapi. Det er en god indsats.

Der er mindst lige så meget brug for en mental, emotionel og kognitiv indsats. Pauser, grounding, vejrtrækning, meditation, udsigt til natur og mange andre – meget forskellige – indsatser kan give kognitive pauser, overblik, opladning og balance hos den enkelte, i et team og på en arbejdsplads.

Det arbejde får samtidig stor betydning for arbejdspladsens relationer, kommunikation og konflikthåndtering. I den proces vil manglende forventningsafstemninger, uklarhed om roller og uklarhed om kompetencer også komme frem. Det bliver tydeligt om arbejdets udførelse og selve arbejdspladsen er bæredygtig eller ej.

Jeg brænder for at skabe forståelse for nødvendigheden af egen omsorg i arbejdslivet. I dette felt arbejder jeg sammen med Ellen Hansen: http://www.ellenhansen.dk/resiliens

Ellen og jeg tilbyder vejledning, træning, møder og temadage om egen omsorg og resiliens. Vi tilbyder kortere kursusforløb på arbejdspladser, hvor vi kan sikre integrering og træning af strategier. Vi tilbyder også rådgivning, vejledning og træning en til en, hvis du foretrækker at arbejde alene. Ellen og jeg arbejder også hver for sig.

Du er altid velkommen til at ringe til mig på +4526147313 for en uforpligtende samtale eller møde.