Har du brug for en pause?

Der findes ikke arbejde – eller liv – uden stress, konflikter, besværligheder og udfordringer. Blot et par faktorer som deadlines, vanskelige samarbejdsrelationer, mange mails, manglende forventnings afstemning og uklare mål for de projekter du arbejder med, for mange bolde i luften hver dag og for få resurser. Det kan være svært at holde fast i retning, overblik og ro i længere tid ad gangen….og du kan nemt blive et “sofadyr” når du kommer hjem…

Men der findes metoder til både at forebygge stress og forbedre dit overblik og din evne til at fokusere og koncentrere dig.

Du kan lære at reboote..at finde ro og pause med resiliens øvelser. Resiliens er defineret forskelligt gennem tiden, og er brugt til at karakterisere evnen til at komme igennem livet på trods af vanskelige vilkår. Begrebet har for et par år siden bredt sig til også at beskrive evnen til at klare kriser og stress i arbejdet.

Du kan også tænke på det som at lære at restituere dig selv, og dermed holde fast i både energi og indre balance og ro,- at have evnen til at finde den midterste rolige kerne der er i alle orkaner…

Siden  marts 2020 er behovet for at håndtere stress og forandringer ikke blevet mindre. I forandringer og uvished er det bedst at fokusere på det, du kan gøre noget ved.

Kan øvelser forbedre noget?

Forenklet kan du sammenligne det med fysisk fitness, det løser ikke alle problemer, men du har det bedre og øvelserne gør dig stærkere, hvis du får de rigtige øvelser, den korrekte instruktion og du investerer lidt tid i at træne.

Resiliens øvelser bygger på viden om hvordan hjernen fungerer og hvordan hjernen kan trænes og forandres. Øvelserne kan styrke mindst 4 ting:

  1. Du bliver bedre til at passe på dig selv, til at sige fra, sætte grænser og dermed forvalte dine resurser klogere.
  2. Du bliver bedre til at se forskel på hvad der er dit ansvar og hvad der er ledelsens eller andres ansvar.
  3. Du øger din evne til at fokusere, koncentrere dig og “komme igen” efter tilbageslag.
  4. Du bliver bedre til at holde fast i dine egne mål og intentioner.

Her er et eksempel på en kort øvelse du kan bruge til at blive klar på dine intentioner i en opgave:

Jeg kan tilbyde dig vejledning og træningsforløb:

Du kan købe et forløb med 6 trænings-sessioner, hvor jeg kort interviewer og derefter samarbejder vi om det bedste forløb for dig, hvert forløb er unikt.

Book din første session her:https://system.easypractice.net/book/tools-for-living-dk

Den første session er gratis, herefter koster resten af forløbet 500 kr. pr session og du binder dig først for hele forløbet når du har haft den første gratis session. Sessionerne foregår p.t. virtuelt.

Du skal påregne at bruge en halv time dagligt til at træne imellem vores sessioner.

Hvilke øvelser?

Træningen kan indeholde korte meditationer, åndedrætsøvelser, metoder til at forhindre kognitivt overload, pausetræning, at arbejde med en ting ad gangen, opstart og nedlukning af opgaver og andre metoder til at leve og arbejde smartere og bedre. Valgene afhænger af hvad der matcher dig, dit formål med træningen og hvilke belastninger eller udfordringer du har.

Du får mp3 filer til din træning og en opgave eller to sendt på mail indenfor det første døgn efter vores samtale.

Her er et eksempel på en kort pause, et reboot på en travl dag:

Du vil også blive bedt om at se på hvordan arbejde og resten af dit liv interagerer,- tager du dig tid til et godt socialt liv med partner, børn, venner og har du motion og leg i dit liv?

Der er videnskabelig dokumentation for virkningerne af øvelserne….intet hjælper dog uden at du selv prioriterer tid…prioriterer dig selv og træning for at skabe nye vaner.

Lidt baggrund:

Hjernen og den måde den fungerer er i sig selv et benspænd i hverdagen.

Det sympatiske nervesystem sætter os i stand til at redde livet når vi bliver angrebet af løver. Kroppen sætter fuld gang i alt hvad der skal til for at du kan løbe, slås eller gemme dig. Mens det parasympatiske nervesystem sætter kroppen i stand til at normalisere forholdene igen, når en fare er overstået. De to systemer danner vores autonome nervesystem.

Der er ikke mange løver i hverdagen, men der er mange andre ting, hjernen tolker som trusler, og som sætter gang i det sympatiske nervesystem, der så frigiver stresshormoner, sørger for opspænding af muskler og sætter gang i en hel kædereaktion af fysiske og mentale reaktioner.

Truslerne kan være deadlines, ubehagelige mails, forsinkelser i trafikken, travlhed og udfordrende relationer og møder. Så hjernen kan sætte gang i adrenalinproduktion og automatiske stress-reaktioner mange gange om dagen.

Hjernen har en negativ bias, der betyder, at du vil have en tendens til at have fokus primært på det negative,- for den primitive del af hjernen er det nødvendigt at være på udkig efter alt hvad der kan skade dig.

Det behøver ikke at være noget problem, så længe vi så at sige kan afslutte beredskabet og reaktionerne igen. Det kræver et øjebliks ro, et reboot af dig selv, en mulighed for at få kontakt til dig selv igen og et overblik,- og det kræver at man øver sig i at gøre det, at huske at holde pausen….

 

Netop pause og restitution kan være svært at finde i arbejdsforhold, der indebærer en overbelastning af dine relationskompetencer og de kognitive resurser,- som betyder, at du kommer hjem og er helt “fragmenteret”/”frazzled” eller mentalt træt, støjoverfølsom og irriteret.

For eksempel hvor arbejdet strækker sig over mange timer uden pauser, med konstant informationsudveksling, aftaler, møder, mails og interaktioner med andre mennesker,- kolleger, elever, borgere, klienter eller kunder. I den type jobs hvor dit fokus typisk vil være på at bruge de rigtige metoder til at hjælpe andre videre,- men hvor du ikke afsætter tid til at holde pauser, lade op eller spise frokost selv.

Magtforhold og kulturen på en arbejdsplads kan i sig selv give dårlig trivsel. Hvis du har ambitioner om indflydelse og afskæres den ene gang efter den anden, kan det være svært at fastholde intention, personlig power og arbejdsglæde. Du kan træne at fastholde fokus og koncentration og ikke tage arbejdspladsens forhold personligt, mens du holder fast i dine ambitioner.

Arbejdspladskulturer med konstant negativ tilgang til ledelse, negativ omtale af arbejdet eller negativ tale om andre grupper af kolleger (brok og brok) er uanset grunden usund. Det er ledelsens ansvar at rette op på det. Men indtil det sker, eller som en vej frem til at holde fast i det krav, kan du træne i at tage vare på dig selv i en usund kultur – eller få nok overskud til at lægge en plan for at komme væk.

Der skal både små og store ændringer til for at skabe forbedringer,-  men du kan faktisk selv gøre meget ved at ændre dine egne strategier. Det kan også give mere overskud til at ændre på de grundlæggende forhold sammen med kolleger og ledelse.

Hvad virker øvelserne ikke på?

Mental fitness, resiliens-øvelser og restitution ændrer ikke på meningsløst arbejde, for meget arbejde, utilstrækkelig ledelse eller på en dårlig løn. Det hjælper heller ikke på trælse naboer. Men som jeg nævnte ovenfor kan det give dig overskuddet til at gøre noget ved det. Du får overblik til at træffe strategisk kloge beslutninger for at ændre på situationen, alene eller sammen med andre. Når du ændrer adfærd sker der dog også meget ofte det magiske, at andre omkring dig også forandrer sig,- eller måske ser du dem på en anden måde, når du har større overskud.

Her på siden kan du købe et forløb med 6 trænings-sessioner, hvor jeg kort interviewer og derefter underviser og vejleder dig.

Book din første session her:https://system.easypractice.net/book/tools-for-living-dk

Den første session er gratis, herefter koster resten af forløbet 500 kr. pr session og du binder dig først for hele forløbet når du har haft den første gratis session. Sessionerne foregår p.t. virtuelt.

Du skal påregne at bruge en halv time dagligt til at træne imellem vores sessioner.

Kan træningen være for team og arbejdsplads?

Ja, absolut da!

Begreberne robusthed og resiliens er blevet brugt som egenskaber, man annoncerer efter i jobannoncer. Men robusthed og resiliens skal opbygges, vedligeholdes og styrkes på en arbejdsplads, fælles og individuelt. Alle indsatser skal hænge sammen med den organisatoriske indsats for et generelt bedre arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Det er ikke kun den nye medarbejder, der skal være robust og resillient,- det er ledelsen, der har forpligtelsen til at forebygge udbrændthed, mental træthed og samvittigheds-stress.

Der er mange metoder, øvelser og vaner der kan hjælpe til at mærke efter, restituere, blive bedre til at sige nej (eller ja) på de rigtige tidspunkter og gøre møder, samarbejde og kommunikationen bedre. Men der er ingen “one size fits all”.

Derfor er det klogt at arbejde på to fronter,- både med en generel indsats og med individuel planlægning og implementering af øvelser og vaner for egen omsorg, der matcher den enkeltes liv, temperament og værdier. Vi har alle forskellige behov og forskellige udfordringer. De individuelle planer og strategier skal bakkes op af kolleger og ledelse og have en plads organisatorisk.

Det arbejde får med tiden en betydning for arbejdspladsens relationer, kommunikation og konflikthåndtering. Manglende forventnings afstemninger, uklarhed om roller og uklarhed om kompetencer vil komme frem. Det bliver tydeligt om arbejdets udførelse er bæredygtig eller ej.

Min tilgang til dette arbejde er en systemisk og organisatorisk forståelse, der bygger på mange års arbejde i fagbevægelsen, besøg på arbejdspladser og undervisning af tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter.

Den bygger også på tusinder af samtaler med kloge, engagerede medarbejdere, der alle havde ramt “muren”. De medarbejdere kom både fra arbejdspladser med godt arbejdsmiljø og fra arbejdspladser med dårligt arbejdsmiljø.

I kan ringe til mig på +4526147313 for en uforpligtende samtale eller et møde.