Vil du have ro og succes med dine professionelle samtaler?

At skabe gode samtaler er enkelt og kompliceret på samme tid.

Vi oplever virkeligheden forskelligt og dialog er nødvendig for et godt samarbejde og et godt resultat. Med en konkret, systematisk samtaleteknik kommer du langt.

Jeg kan undervise, sparre og reflektere med dig frem til en opgradering af din praksis, – du får mere ro og bliver bedre til at holde fast i det der er vigtigt,- også når situationen er svær eller konfliktfyldt.

Jeg kan lære dig teknikker, der er gode til alle typer af samtaler,- den coachende, den konfronterende, den undrende, den omsorgsgivende, den konfliktnedtrappende og den forhandlende.

En systematisering af forberedelse, afvikling og afslutning af dine samtaler, gør det nemmere at opnå det resultat du ønsker.

Det gør det også nemmere for dig at arbejde med  din personlige tilgang og engagement i samtalerne, ligesom det bliver nemmere, at arbejde bevidst med lytning, pauser og et passende kropssprog.

Gode samtaler skaber en stor forbedring i din egen arbejdssituation, som leder, mellemleder eller ansat. Gensidig forståelse skaber et bedre psykisk arbejdsmiljø. Gensidig forståelse er ikke det samme som enighed, men det er en forståelse af hvilke rammer, beslutninger og aftaler der gælder for Jeres arbejde og samarbejde.

Gode samtaler skaber rum til medinddragelse og forståelse af forskellige synspunkter og oplevelser af hverdagen.

Gode samtaler skaber en bedre relation til kunder, brugere eller elever, som er målgruppen for Jeres arbejde. Tydelige forventningsafstemninger, medinddragelse og grænsesætning er et vigtigt grundlag for autentiske relationer.

Derfor skal du også arbejde med grundlæggende værdier og pejlemærker for din samtale.

Når alle parter oplever sig hørt og set i en samtale er der større chance for, at den konklusion eller aftale der indgås, bliver båret konstruktivt videre i det kommende samarbejde. Men gode samtaler skaber kun den oplevelse, når du har modet til at lægge dine sym- og antipatier til side, og bevidst inddrage den andens perspektiv i samtalen.

Gode samtaler bygger altid også på en helt lavpraktisk anerkendelse af virkeligheden. Samtaler har et formål, de foregår i en kontekst, de skal forberedes og de rigtige personer skal deltage.

Personlige samtaler, telefoniske samtaler og samtaler på Skype eller FaceTime, stiller helt forskellige krav til din opmærksomhed og dine virkemidler. Aktiv lytning og feedback er forskellig, afhængig af samtalens form.

Jeg underviser teams, arbejdspladser, ledere og tillidsrepræsentanter, én til én eller gruppevis.

Vi kan aftale kursusdage eller forløb, der matcher Jeres eller dit behov.

Læs også: https://toolsforliving.dk/den-professionelle-samtales-orden/

Kontakt mig på +4526147313 eller skriv til mig på her: